Love as a terminal ilness / Miłość jako choroba śmiertelna


prev next

Love as a terminal ilness
Hand made pictures with lith technique, format 6x6cm.Pictures present bettwen microsope glass, with special wood box.Pictues should be watched with magnifynig glass

Miłość jako choroba śmiertelna
Odbitki wykonane technika lith'ową w formacie 6x6cm.Odbikti przentowane w szybkach mikrospopowych, w derwnianym pudełku. Oglądane pod szkłem powiększającym.