Perception / Percepcja


prev next

Perception 

How much what we see depends on what is around us.Sometimes only detail can change a lot in our point of view. Sometimes it's only fog.

Percepcja

Jak bardzo to, co widzimy, zależy od tego, co jest wokół nas. Czasami tylko szczegół może wiele zmienić w naszym punkcie widzenia. Czasami jest to tylko mgła.